Konferenshistorik

2013 Clarion Post, Göteborg

Filarkiv

Föreläsare 2013         
Clarion Post, Drottningporten  , Göteborg


Implementing new techniques in the routine workflow of orthodontic assistance.
The last decade was full of new innovations in orthodontics,such like skelletal anchorage, lingual treatment, aligners and for sure interdisciplinary work. Also the need of a proper documentation increased and tons of GB of pictures had to be made and stored. This is very competing for orthodontic stuff, because new reliable workflows had to be established and a quality management implemented.The lecture will focus on routine workflows on skelletal
anchorage, inderect bonding in vetibular and lingual cases, bonding retainers and how to do a fast and excellent documentation of those techniques. It will be presented at many case studies and clinical pictures and will show that the orthodontic assistence is most important in our days.
Lena Filzen, chief orthodontic assistant at Kiefortthopaedie. Dr. Björn Ludwig, Traben-Trarbach, Germany.

The importance of the Facial Profile to you and your patients.
The lecture will discuss the importance of the facial profile in facial beauty and the influence of a variety of factors on the profile. The discussion will make special reference to the controversial area of the role of orthodontics, particularly the effects of extraction and non- extraction treatment and will be illustrated throughout with a variety of clinical cases.
Dr. John Scholey, Birmingham, United Kingdom.Ortodonti och protetik hand-i-hand

Tandreglering - varför och till vem?
Omkring en tredjedel av alla barn och ungdomar i Sverige behandlas med tandställning - de flesta med full subvention för behandlingskostnaderna. Urval för subventionerad vård baseras på bedömning av graden av vårdbehov, som i sin tur styrs av de instrument som ligger till grund för hur olika bettavvikelser antas påverka hälsa och välbefinnande. Urvalsinstrumentens validitet och reliabilitet kan ifrågasättas och för flertalet bettavvikelser finns dessutom inga vetenskapliga belägg, att de skulle innebära ökad risk
för försämrad oral hälsa. Det är därför uppenbart att den subventionerade tandregleringen varken är rättvis eller kommer de barn och ungdomar till godo som mest skulle gynnas av behandling.
Jan Huggare, professor, Karolinska institutet, Huddinge.

Datorergonomi och tandvård - hur hänger det ihop?
Belastningsbesvär, musarmar och stress. Tidiga signaler- vad kan jag göra själv? Arbete vid dator, liksom vid olika andra uppgifter på praktiken, innehåller ofta statiskt belastande moment. Särskilt utsatt är muskulaturen i nacke, skuldra, arm och hand men även i ländryggen.
Föreläsningen ger en bakgrund till hur man kan arbeta på rätt sätt vid datorarbete. Muskelfysiologi och riskfaktorer belyses liksom stress som läggs på toppen av all belastning. Hur känner man av tidiga signaler och vad kan jag göra själv för att undvika belastningsbesvär och stress?
Susanne Hedin, ergonom/leg. sjukgymnast, Ergonomhuset AB, Göteborg.


Käkledskirurgi - på gott och ont.
Föreläsningen kommer att beröra kroniska samt akuta käkledssjukdomar och dess farmakologiska samt kirurgiska behandlingar samt dess risker.
Bengt Alsén, övertandläkare/verksamhetschef för ÖNH/ Käkkirurgiska kliniken NU sjukvården Trollhättan.

Varför gör inte patienten som jag säger?
Trots att vi predikar och ödmjukt förmedlar våra kunskaper så fortsätter patienterna att slarva med sin munhygien, sköljer inte med fluor, som vi rekommenderat, vi till och med hänvisar till forskning, och ändå gör de inte som vi säger! Tandställningen lossnar pga tuggummi och kolor, ändå fortsätter de att tugga sina godsaker. Hur ska jag styra patienten utan att det är alltför uppenbart att jag styr! Att vilja någonting, då behöver målet upplevas som attraktivare än alternativet, att låta allting vara som det är. Hur når vi dit?"
Annika Gustafsson, odont. dr. övertandläkare i pedodonti, Örebro.

Fighting spirit.
Paolo Roberto har blivit uträknad många gånger under sitt liv. Han har blivit knivhuggen tre gånger och polisen klassade honom som en av Sveriges tre farligaste ungdomar under arton år. Men alla som räknade ut honom hade fel. Paolo Roberto kommer från ett utanförskap men har vänt sitt liv och är nu en framgångsrik föreläsare och företagare. Han pratar om vikten att aldrig ge upp och att leva hälsosamt.
Paulo Roberto