Konferenshistorik

2011 Clarion Hotell, Stockholm

Föreläsare  2011
Clarion Hotell, Ringvägen 98, Stockholm


Tandvarden - viktig i det tobaksförebyggande arbetet
Varför tandvården - i det tobaksförebyggande arbetet?
• Skador i munhålan av tobaksbruk.
• Snus.
• Tobaksavvänjning inom tandvården.
• Vattenpipa- sprider sig snabbt bland våra barn och ungdomar.
Birgitta Enmark, Leg tandhygienist


Herdelamper: "Pros & cons"
Herdelamper har endret utseende og funksjoner i stor grad de siste ti årene. Resultatet er kanskje ikke så forskjellig, men de yrkesmessige aspektene kan ha endret seg. Risiko for øyeskader og bruk av øyebeskyttelse vil bli diskutert
Ellen M. Bruzell, seniorforsker Verksam vid: Nordisk Institiut for Odontologiske Materialer AS (Niom as)


Vad vi inte får missa under barnets utveckling.
Jüri Kurol har bedrivit ett omfattande forskningsarbete speciellt med inriktning på retinerade tänder och deras behandling. Han är en internationellt flitigt anlitad
föredragshållare: För vidare information gå gärna in på hemsidan www.jurikurol.se
Jüri Kurol, Professor emeritus


Invisalign & Hilliard. Skenor i stort och smått.
En presentation av möjligheter och begränsningar med Invisalign. Man glömmer ofta bort att de skenor de flesta kliniker använder som retention kan ges aktiva egenskaper. Hilliard är en typ av tandställning som vi gör själva med våra pressade plattor som har Invisalign effekt med mindre förflyttningar.
Thomas Örtendahl, Ortodontist


Vaför tandblekning?
Tandblekning är en populär och efterfrågad behandling som utförs mer och mer. Många kliniker känner att de saknar kunskap och erfarenhet kring tandblekning. Idag finns det olika typer av blekningsmöjligheter. Diskussionerna kring tandbleknig har varit många. Rätt utförd är tandblekning med väteperoxidfrisättande preparat
ett bra komplement till estetiska korrigeringar. Den kan till och med många gånger ersätta mer invasiv protetisk behandling.
Leg Tandhygienist Magdalena Blomqvist har mer än 20 års klinisk erfarenhet av tandblekning som hon kommer att dela med sig av under kursdagen.


Hur mår din kropp och vad gör du med den i arbetet?
Varför gör kroppen ont? Vad gör man för att den ska må bättre? Hur kan jag variera mitt sätt att arbeta?
Ann-Katrin Hammarsköld, Ergonom/Leg sjukgymnast


Good enough
Perfektionism, prestationsångest och kontrollbehov sätter krokben för människors hälsa, långt mer än det resulterar i just perfekta prestationer. Visste ni att perfektionister hellre avstår om de inte vet med 100 procent säkerhet att de kommer att lyckas. Eller att människor som lever med perfektionister starkt påverkas av deras låga självkänsla och ständiga längtan efter att bli omtyckta. Elizabeth Gummessons egen perfektionism höll på att kosta henne livet, nu lever hon sin dröm och hjälper
andra att göra detsamma.
Elizabeth Gummesson, föreläsare, författare, journalist, inspiratör och chefsutbildare.