Konferenshistorik

2016 Clarion Sign, Stockholm

Föreläsare 2016
Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm


Framgångsrikt bemötande
"Från artigt snack till uppskattad verkstad"
Gör succé med artighet - framgångsrikt bemötande.
Små detaljer förändrar, är en inspirationsföreläsning där organisationens medarbetare får ökade kunskaper i och en gemensam syn på hur vi bemöter våra kunder samt varandra som kollegor.
Mats Danielsson- Etikettdoktorn

Från ostbåge till fura
Både nationella och internationella studier pekar på en hög frekvens av nacksmärtor hos tandvårdspersonal. Olika fysiska exponeringar, t.ex. långvariga statiska arbetsställningar, dålig arbetsplats layout och bristande arbetsteknik har identifierats som tänkbara riskfaktorer. Inom tandvården är alla dessa riskfaktorer frekvent förekommande idag tänkte jag belysa lite av dem.
Magdalena Gustafsson - Leg. Fysioterapeut/ergonom

How to get the most out of your MBT appliance
in this lecture I cover the main features of the MBT prescription and explain their advantages by showing a number of fully documented cases. I will focus on the clinical management of the cases giving plenty of practical clinical tips and illustrating the versatility of the MBT appliance. I will also explain how TADs can be used to extend the range of malocclusions that can be managed with routine MBT mechanics. In particular I will show how TADs can be used to solve difficult anchorage problems both in the Anteroposterior and Vertical Dimensions.
Dr.Colin Melrose - United Kingdom

Vuxenortodonti i praktiken
Försäkringskassans ökade stöd inom ortodonti - så har det påverkat oss.
En exposé över fall i samarbete med andra tandläkare.
Eva Ljungberg och Katarina Wiggman - Leg. Tandläkare, specialister i ortodonti

Ortodontisk forskning - vad är på gång vid Odontologiska forskningsenheten
i Örebro?
Borttagning av tandanlag hos spädbarn:
  En översikt över ett traditionellt ingrepp i Östafrika
I Östafrika finns det ett traditionellt ingrepp där tandanlag tas bort på spädbarn. Avsikten är att behandla sjukdomar hos spädbarnet. Ingreppet orsakar både medicinska och odontologiska komplikationer. Numera vet man att det finns individer med ursprung från Östafrika som har fått ingreppet genomfört i barndomen och som bor i Sverige. Dagens presentation syftar till att ge en översikt över ämnet samt aktuell forskning i Sverige. 
Jir Barzangi - Tandläkare, Folktandvården Köping/Västmanland AB Doktorand, Örebro universitet

Behandling av retinerade hörntänder
I cirka två procent hos den svenska befolkningen kommer inte hörntänderna i överkäken fram. En av komplikationerna är att de angränsande tändernas rötter kan skadas så mycket att tänderna går förlorade. Därför är behandling av retinerade hörntänder en av de mest prioriterade behandlingarna inom ortodontin. Hur ska retinerade hörntänder behandlas och varför gör vi som vi gör?
Margitha Björksved - Övertandläkare Ortodonti i Eskilstuna och Örebro. Doktorand Örebro universitet. Nationella Kliniska Forskarskolan i Odontologi, Karolinska Institutet.


Palatinalt retinerade överkäkshörntänder, vad vet vi idag?
Det är viktigt med en tidigt diagnostik och behandling av retinerade överkäkshörntänder eftersom det är stor risk att de åstadkommer resorption på angränsande tänders rötter. Evidensen vid interceptiv behandling av palatinalt retinerade hörntänder har länge varit bristfällig då studier som avhandlat ämnet varit undermåliga. Dock har evidensen på senare år ökat och flera randomiserade studier pekar på samma resultat.
Farhan Bazargani - Övertandläkare och docent i ortodonti och har publicerat en prisbelönad artikel i ämnet under 2014.

När bettet stämmer, men det gör ont eller inte fungerar i käkarna.
Åke Tegelberg - Övertandläkare i bettfysiologi och professor.
Åke har varit med om att starta specialistkliniker kring den orofaciala smärtan och käkfunktionsstörningar i två län och under en period ansvarat för den orofaciala smärtenheten vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Intresset för smärtproblematik kombineras med sömnforskning och fokus på sömnapné.

Ortodontiassistenter från utbildningen 2014-2015 i Örebro presenterar sina examensarbeten.

Andningshinder och dess påverkan på ansiktsskelettets tillväxt med särskild tonvikt på förstorade tonsiller.
Näsandning är betydelsefull för den normala utvecklingen och den kan påverkas negativt av olika andningshinder. Syftet med min studie har varit att fördjupa mig i olika andningshinder och konsekvenser av munandning på ansiktsskelettets tillväxt.
Johanna Ekström - Ortodontiassistent


Jämförelse mellan Gjuten Herbst och AdvanSync - patientens upplevelse samt en kostnadsjämförelse.
Gjuten Herbst och AdvanSync är två underkäksframdrivande apparaturer som används vid korrigering av stora horisontella överbett. Apparaturerna är fastsittande, och för dess korrekta funktion krävs inget samarbete från patienten och den är aktiv dygnet runt. Fastsittande apparaturer är dyrare och mer komplicerade än löstagbara apparaturer med samma funktion. Hur upplever barn dessa apparaturer och vad kostar de?
Nadine Falk - Ortodontiassistent


Gränssättning? Våga vara professionell!
Åsa Kadowaki - Leg. Läkare, specialist i psykiatri, legitimerad KBT-psykoterapeut och handledarutbildad.

Kärleken läker alla sår
Tilde de Paula Eby - Journalist