Konferenshistorik

2017 Clarion Post, Göteborg

Föreläsare 2017
Clarin Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

Rotresorption
Fokus på de tecken på röntgenbilder vi ska vara uppmärksamma på för att undvika rotresorption under ortodontisk behandling.
Inger Kjaer -  Professor, emeritus, dr odont et dr.med, Köpenhamn

Vem är den vuxne patienten?
Thor Henriksson kommer att redovisa en undersökning om vuxna ortodontipatienter och svara på frågorna:
  - Vem är den vuxne patienten?
- Varför vill vuxna gå igenom tandreglering?
- Vilken typ av behandling väljer man?
Desutom kommer han att visa olika fall för att demonstrera det vuxna behandlingspanoramat.
Thor Henriksson - Docent och specialist i ortodonti, Malmö

Skeletal and dental class II treatment with and without compliance.
The presentation will be focused on the treatment of the class II malocclusion.
It will be presented
- The functional approach of skeletal class II in growing patients will be presented.
- The treatment of dental class II by means of fixed appliance with compliance and no compliance system will be discussed.
- Also the advantages of introducing variable prescriptions in class II div 1 and div 2 patients will be highlighted.
Dr.Paolo Manzo - Adjunct Associate Professor, Frattamaggiore, Italy

Ortodontisk forskning - vad är på gång vid Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet?

Diagnostik, behandling och retention - Klinisk forskning - ett smörgåsbord.
Anna Westerlunds publikationer och huvudsakliga forskningsintresse inkluderar biomaterial, implantatytor, benbildning, stabilitet och biverkningar av tandreglering.
Anna Westerlund - Övertandläkare i ortodonti och docent vid avdelningen för ortodonti.

Tandreglering - mer än apparatur. Biologiska mekanismer och medicinska aspekter.
Maria Ransjös publikationer och forskningsintresse rör benvävnadens regleringsmekanismer, biologiska interaktioner med biomaterial samt kliniska frågeställningar inom ortodonti.
Maria Ransjö - Övertandläkare i ortodonti och professor vid avdelningen för ortodonti

Ortodontiassistenter från utbildningen 2014-2016 i Göteborg presenterar sina projektarbeten.

Informationsmaterial i ortodonti till allmäntandvården.
Informationsmaterial till ATV.Liselott Karlsson har tagit foton på olika moment och apparaturer samt skrivit information till tandvårdspersonal vad man ska tänka på. Tänkt att användas som pärm med bilder för patienter på ena sidan och text för behandlare på andra sidan.
Liselott Karlsson - Ortodontiassistent vid Specialistcentrum Uddevalla

Ortodontiassistenten. Den vidareutbildade tandsköterskan.
En undersökning för att ta reda på mer om ortodontiassistentens arbetssätt, arbetsrelaterade besvär och lön. Undersökningen är baserad på en kvantitativ datainsamling via en webbaserad enkät som skickades ut till ortodontiassistenter över hela landet.
Ulrika Astin & Ulrika Hristov - Ortodontiassistenter vid Specialistkliniken för ortodonti, Skövde.

Har kvinnor mer smärta än män?
Föreläsningen kommer att handla om kronisk smärta i allmänhet och orofacial smärta i synnerhet. Speciellt kommer könsskillnader i smärta belysas.
Per Alstergren är professor i orofacial smärta och käkfunktion på Malmö högskola och ansvarig för Orofaciala smärtenheten där man utreder och behandlar de mest komplexa smärtpatienterna. Dessa patienter kräver ofta tätt samarbete med sjukvården och övriga specialiteter inom tandvården. Hans forskning handlar framförallt om käkledsinflammation, t.ex vid reumatismen, och hur hjärnans funktion och struktur förändras vid kronisk smärta.
Per Alstergren - Professor, övertandläkare, Malmö högskola.

Inspireras av artisten och språkkonstnären Petter
Genom hiphopen byggde han upp sitt självförtroende och hittade också sitt eget sätt att uttrycka sig på. I föreläsningen använder Petter exempel från sitt eget liv när han pratar om vikten av att gå sin egen väg och att ha viljan att övervinna sina motgångar.
Petter Askergren