Konferenshistorik

2007 Slagthuset, Malmö

Filarkiv

Föreläsare Malmö 2007

Ortodontiska bågar – använder vi dem rätt?
Övertandläkare Andrea Bresin, Lund

Härdlampor – hälsoproblem?
Professor Tore Derand, Malmö

Allergiska reaktioner i den orala munslemhinnan
Professor Mats Jontell

White spot lesion i fokus
Professor Svante Twetman, Köpenhamn