Konferenshistorik

2005 Hotel Tylösand, Halmstad

Föreläsare Halmstad 2005

Applikation av moderna material inom ortodonti - Vad är kliniskt relevant?
Ortodontist, Associated Professor Fredrik Bergstrand, Stockholm

Missbruk och tandvård
Docent Mikael Zimmerman

Det goda och det rätta – tankar om moral och tandvård
Professor i endodonti Claes Reit

Smärtupplevelse vid tandregleringsbehandlingar.
Övertandläkare Marianne Bergius