Konferenshistorik

2004 Scandic City, Sundsvall

Föreläsare Sundsvall 2004

Retention av EssixCskenor
Övertandläkare Sylvia Jäderberg, Hudiksvall

Protetik på barn och ungdom
Övertandläkare Barbro Swartz, Örebro

Behandling av postnormala bett med Integrerad Herbstapparatur
Övertandläkare Paul Häglund, Umeå
Övertandläkare Staffan Segerdal, Sundsvall

Orka vara ledig
Näringsfysiolog, kostrådgivare Mats Persson, Västerås