Konferenshistorik

2003 Gothia Towers, Göteborg

Föreläsare Göteborg 2003

Utbildning – behörighet
Socialstyrelsen

Minimal invasiv protetik efter ortodontisk förbehandlin
Nya behandlingsmetoder och glädjen över det gemensamma slutresultatet.
Tandläkare Sverker Toreskog, Göteborg

Brådmogna barn, vuxna ungdomar och ungdomligs vuxna
Den förlängda ungdomstiden och dess konsekvenser.
Professor Mats Trondman, Växjö och Malmö.