Konferenshistorik

2002 Scandic Triangeln, Malmö

Föreläsare Malmö 2002

Embryologi och LKG – hur hänger det ihop?
Docent Ken Hansén, Göteborg

Juridik i tandvården
Endodontist Urban Allard, Örebro

Forskning inom käkledsproblematik
Ortodontist Thor Henriksson, Malmö

Att bemöta och behandla tonåringar
Chefspsykolog Irmelin Engelsson, Lund

Hur vi på bästa sett tar hand om våra fötter
Fotvårdsspecialist Irene Lundvall, Malmö