Konferenshistorik

2001 Radisson SAS Royal Park Hotel, Frösundavik

Föreläsare Frösundavik, Stockholm 2001

Teamarbete – Finns det några fungerande team?
Joar Hedgöy

Compositer – riskbilder i Sverige kartlagd
JanOlof Norén, kemist arbetsmiljöverket

Kvalitetssäkring i tandvården
Gudrun Håkansson, vårdutvecklare i Varberg