Konferenshistorik

2000 Globe Hotel, Globen, Stockholm

Föreläsare Stockholm 2000

Astma och allergi
Janne Wallgren, Astma och allergiförbundet, Stockholm

Digital fotografering: Är tiden mogen för att pensioner den gamla kameran?
Övertandläkare Lars-Göran Lindström, Värnamo
Övertandläkare Stefan Norén, Värnamo

Att återerövra sin glädje
Lisbeth Carlborg, präst, Dalarö