Konferenshistorik

1999 Göteborg

Föreläsare Göteborg 1999

Ortodonti på ett estetiskt sätt
Övertandläkare Thomas Örtendahl, Falkenberg

Datorisering till bristningsgräns
Övertandläkare Thomas Örtendahl, Falkenberg

Tandställning …. En lekplats för KARIUS OCH BAKTUS
Kariesprofylax för ortodonti
Professor Dowen Birkhed , Göteborg