Konferenshistorik

1998 Stora Hotellet, Örebro

1998 Stora Hotellet, Örebro

Vår framtid i en förändrad organisation
Odont Dr. Anna Andlin Sobocki

Tandvårdtaxan
Medicinalråd Hans Sundberg

Livslångt lärande
Marianne Troselius-Bryngelsson Chef för Spec.tandv. i Örebro

Ortodontiassistentutbildningen
Docent Bertil Lennartssson, Örebro

Vår framtid
Maria Åkesson, Utb.samord.i FTV Örebro och Ingegerd Sundgren SKTF