Konferenshistorik

1995 Hotel SAS Radisson, Malmö

Föreläsare Malmö 1995

Vuxenortodonti
Specialisttandläkare Manne Gustavsson, Malmö

- Histologi och biomekanik allmänt och speciellt på vuxna

- Andra fatorer som gör tandreglering på vuxna annorlunda t ex tidigare tandläkarearbeten, estetik, hygien, sociala faktorer.

Indikationer. Kostnader. Komplikationer. Kontraindikation

- Grupparbete med modell och röntgen och i vissa fall foto för diagnostik, Behandlingsbehov, terapiplanering, bracketplacering, hygienproblem, kostnad, övrig tandläkareterapi.

- Parodotit – Ortodontibehanling

- Käkanomalier – kombinerad ortdonti-kirurgi