Konferenshistorik

2023 Clarion Post, Göteborg

Tandreglering med självligerande eller konventionell fast apparatur? Hur går det med smärta och rotavkortning?                                                                                                                                                         

I denna föreläsning berättar Kristina om det pågående forskningsprojektet CROWDIT där ungdomar med trångställning behandlas med självligerande Damon eller konventionell Victory apparatur. Föreläsningen kommer ta upp frågor som: Hur ont har patienter i samband med tandreglering? Varierar smärtan beroende på tandställningstyp? Är det olika smärtupplevelser för flickor och pojkar? Blir det mer rotresorption med någon av tandställningarna? 

Kristina Johansson, ortodontist på specialisttandvården i Östersund och doktorand vid Odontologiska institutionen vid Malmö Universitet

Pågående forskning på Folktandvården Stockholm. Eastmaninstitutet

Lillemor Dimberg Odont Dr, Övertandläkare på Eastmaninstitutets ortodontiavdelning och ansvarig för ST-utbildning och Ortodontiassistentutbildning

Mathias Lemberger, klinikchef Folktandvården Stockholm Eastmaninstitutet, avd för ortodonti

Röntgendiagnostik i samband med unga patienter. Hur ska man tänka?

Vad är röntgen och hur ska man använda sig av joniserande strålning i samband med unga patienter? Frågor som kommer att beröras är vad och hur röntgendiagnostik som ett verktyg för att förbättra omhändertagandet av patienter.                  

Kristina Hellén-Halme Professor och specialist Odontologisk röntgendiagnostik   

Kraniosynostos - diagnostik och behandling

Lars Kölby, Professor i plastikkirur


Ortodontiassistentutbildningen

Ortodonti Syd i Hässleholm och Eastmaninstitutet i Stockholm presenterar sina utbildningar.

Rolf Lindman Docent i Ortodonti och Petter Lindahl specialisttandläkare i Ortodonti, Ortodonti Syd.

Lillemor Dimberg övertandläkare, utbildningsansvarig och Mathias Lemberger övertandläkare, klinikchef Eastmaninstitutet

Ortodontiassistenter presenterar examensarbeten

 

Att mata hjärnan
Nya maten och matvanorna utmanar vår kropp och hjärna. I hjärnan är sockersuget, vanorna och lättjan hårt inskruvade. Hälften av det sjukvården får ta hand om är undvikbart med lite bättre vanor. Kombinationen av hög tillgänglighet och snabbabsorberande kolhydrater orsakar metabol stress och övervikt. Antalet personer med pre-diabetes motsvarar över häften av befolkningen. Hur kan man luraa sig själv för att inte trilla dit, och hur ska man leda sina patienter att komma ur skadliga vanor? 

Martin Ingvar, Professor

 

Se mig!

Calle Sterner, känd dansare från det populära programmet Lets Dance, reflekterar kring hur prestation och bekräftelse har sitt samband och på vilket sätt vi idag ger bekräftelse och vad det har för betydelse. Låt oss njuta av vår upplevelse och äga vår prestation!  


Calle Sterner, Dansare