Konferenser

Årsmöte 2021 och Konferens 2022 Featured

Vi kommer inte att ta ut någon medlemsavgift för 2021.

Vi får flytta konferensen till den 31 mars-1 april 2022 i Malmö om FHM tillåter det. De med betalda platser behåller dessa. Anmälningslänk kommer till hösten.

Årsmöte 2021 kommer troligen att genomföras via zoom. Vi återkommer med dag och tid. Med vänlig hälsning Styrelsen i ortodontisektionen.