Intressant att veta

Grattis till examen i Hässleholm! Featured

Grattis till alla glada studenter som tog ortodontiassistentexamen den 17 juni 2022 i Hässleholm.

Utbildningsansvariga: Petter Lindahl, specialisttandläkare i ortodonti och Rolf Lindman, docent i ortodonti.