Yrket

Utbildningsorter

Planerad utbildning

 • 2023 HT Göteborg
 • 2024 VT Östersund

Pågående utbildning

 • 2022-2024 Ortodonti Syd, Hässleholm
 • 2022-2024 KI, Huddinge
 • 2023 -2024 Eastman, Stockholm
 • 2023-2025 Örebro

Eastman – Stockholm Genomförda utbildningar 60 högskolepoäng

 • 1980          Började den första utbildningen
 • 1980-2007 Den senaste (=12: e)  utbildningen blev klar november 2007
 • 2018-2020 Eastman Stockholm (motsvarande 60 högskolepoäng)
 • 2021-2022 Eastman, Stockholm (motsvarande 60 högskolepoäng)

Linköping  Genomförda utbildningar, 60 högskolepoäng

 • 1991-1993 Först 30 p vid Hälsouniversitetet i Linköping
 • 1996-1997 Vidareutbildning 31-60 p vid Hälsouniversitetet i Linköping 

Göteborg  Genomförda utbildningar, 60 högskolepoäng

 • 1992-1994
 • 1996-1997
 • 2000-2002
 • 2003-2004
 • 2007-2009
 • 2010-2012
 • 2014-2016
 • 2017-2018 (motsvarande 60 högskolepoäng)
 • 2019-2020 (motsvarande 60 högskolepoäng)
 • 2021-2023 (motsvarande 60 högskolepoäng)

Örebro  Genomförda utbildningar, 60 högskolepoäng

 • 1993-1995 Örebro
 • 1998-2000 Gävleborgs läns landsting
 • 2000-2002 Örebro
 • 2001-2003 Västernorrland och flera andra landsting
 • 2001-2003 Kalmar läns landsting
 • 2005-2007 Örebro
 • 2006-2008 Kalmar läns landsting
 • 2009-2011 Örebro
 • 2014-2015 Örebro
 • 2016-2017 Örebro
 • 2018-2020 Örebro (motsvarande 60 högskolepoäng)
 • 2021-2023 Örebro (motsvande 60 högskolepoäng)

Kristianstad  Genomförda utbildningar, 60 högskolepoäng

 • 1993-1995

Malmö  Genomförda utbildningar, 60 högskolepoäng

 • 1999-2001 Malmö
 • 2002-2004 Malmö

Umeå Genomförda utbildningar

 • 2013-2015
 • 2016-2018

Stockholm Aqua Dental Genomförd utbildning

 •  2018-2020 (motsvarande 60 högskolepoäng)

Hässleholm Ortodonti Syd Genomförd utbildning

 • 2018-2020 (motsvarande 60 högskolepoäng)
 • 2020-2022 (motsvarande 60 högskolepoäng)