Yrket

Utbildning & examensarbeten

För att kunna utbilda sig till ortodontiassistens behöver man vanligtvis en tjänst på en specialistklinik. Utbildningen utförs i regel som uppdragsutbildning dvs att kliniken där man är anställd köper en utbildningsplats. Utbildningen pågår under två års tid och omfattar 60hp. Den består ut av en praktisk del som man gör under handledning på hemmakliniken och en teoretisk del med seminarier, föreläsningar och hemuppgifter. Utbildningen avslutas med ett examanesarbete och muntlig examination.

Här hittar du några exempel av examensarbeten