Konferenshistorik

2010 Tylösand, Halmstad

 

2010 Tylösand, Halmstad

LKG vården 2010
LKG patienten, en långvarig kontakt 0-20 år
Ingemar Svanholm övertandläkare. Verksam vid käkkirurgiska kliniken, UMAS

Detta är folktandvården Halland
Gunilla Svanholm, tandvårdschef

Hjälper tandställning mot sängvätning?
Pågående forskningsprojekt mellan landstingen Örebro, Uppsala,Värmland och Västmanland för att studera effekterna av suturvidgning med barn med sängvätning.
Farhan Bazagani övertandläkare, Odont.dr. Verksam vid Centrum för specialisttandvård, avd för ortodonti, Örebro

Afte och Halitosis Varför får vi Afte och dålig andedräkt och hur behandlar vi det?
Lisbeth Forssten Östlund, Leg. Tandhygienist Verksam vid Antula Healtcare

Effektivisera ditt arbete med en systematisk bondingteknink.
Dr Lars Christensen. Verksam vid privat praktik i Oxford, England

Kranofacical kirurgi
– stor kirurg som blir alltmer mindre Kranofacial kirurgi i Göteborg tillhör de världsledande. Claes Lauritzen har utvecklat kirurgiska metoder som reducerar ingreppens storlek på små barn och som internationellt blir alltmer normgivande. Claes Lauritzen, Professor. Verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Lust och motivation i jobbet.
Lou har en säregen förmåga att entusiasmera, inspirera och väcka tankar.
Lou Rossling