Konferenshistorik

2018 Clarion Sign, Stockholm

Föreläsare 2018
Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Ansiktet och bettet i förändring
Föreläsningen tar upp behandling av patienter med stora bettavvikelser med fokus på patientens förväntningar och upplevelser. Agneta arbetar som käkortoped på Käkkliniken i Linköping och bedriver klinik, utbildning och forskning inom lkg och ortognat kirurgi.
Agneta Marcusson - Övertandläkare, Docent vid Käkkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Innovative orthodontic techniques in the 21st century
The audience will learn the many clinical uses of TADs in modern orthodontic treatment.They will also be shown the benefits of the "surgery first technique' to dramatically shorten the duration of orthodontics when combined with the orthognathic surgery. Jonathan Sandler is the President of the Angle Society of Europe and the President Elect of the British Orthodontic Society. He has been teaching orthodontics for the past 30 years and has lectured extensively all over the world. Alison Murray is the President of the British Orthodontic Society and also lectures internationally and has been teaching orthodontics at all levels for 30 years. She runs a successful private practice, and for relaxation...keeps bees.
Prof Dr Jonathan Sandler, Consultant Orthodontist, Chesterfield Royal Hospital,Chesterfield, United Kingdom
Dr Alison Murray, Consultant Orthodontist at The Royal Derby Hospital, Derbyshire, United Kingdom

Digital Ortodonti
Anna Hajati kommer att berätta hur man kan ta tillvara på digital teknik i den kliniska vardagen men också vilka utmaningar vi står inför. Anna Hajati är medicine doktor och specialisttandläkare i ortodonti med närmare 20 års klinisk erfarenhet. Hon driver OrtodontiAkademin i Stockholm, skandinaviens första digitala klinik. Hon är också förtroendevald svensk ambassadör för AAO, American Association of Orthodontists.
Anna Hajati - Ortodontist och Medicine Doktor

Information om den "nya" Ortodontiassistentutbildningen
Ken Hansen - Övertandläkare, Docent vid specialistkliniken för ortodonti Odontologen Göteborg
Farhan Bazargani, Övertandläkare, Docent vid Centrum för specialisttandvård, avd för ortodonti i Göteborg

Läpp-, käk- och gomspalt i Sverige och utvecklingsländer
Som plastikkirurg behandlar Malin barn med LKG-spalt i Sverige. Dessutom arbetar hon som volontär i utvecklings¬länder för Operation Smile. Hon kommer att prata om sina erfarenheter både i Sverige och i utvecklingsländer.
Malin Hakelius - Överläkare i plastikkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Ortodontiassistenter från utbildningen 2016-2017 i Örebro presenterar sina projektarbeten

Faktorer som påverkar rotresorption vid ortodontisk behandling
Eileen Wollenberg Povlsen - Ortodontiassistent vid Folktandvården, Tandregleringen i Växjö

Digitala studiemodeller framställda med intraoral scanner. Hur överensstämmer de med konventionella studiemodeller i gips?
Angelica Brinter - Ortodontiassistent vid Folktandvården, Tandregleringen i Oskarshamn

Hygienrutiner - en uppdatering
Peter Lundholm är chef för käkkirurgen på Akademiska sjukhuset i Uppsala och har länge arbetat med vårdhygienska frågor inom tandvård och sjukvård. Peter presenterar en uppdatering av de senaste rönen om vårdhygien i tandvården.
Peter Lundholm - Leg Tandläkare och Medicine doktor

Senaste nytt om livsstil och hälsa - vad säger forskningen om stillasittandet och bästa maten
Mai-Lis Hellénius är professor på Karolinska Instituet och överläkare på Tema Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har i många år arbetat med hjärtkärlprevention med fokus på fysisk aktivitet och matvanor.
Mai-Lis Hellénius- Professor och Överläkare