Konferenshistorik

2022 Clarion Live, Malmö

 2022 Clarion Live, Malmö 

Malmö Universitet presenterar pågående forskning

Mikael Sonesson är docent och övertandläkare i ortodonti vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. Mikael undervisar på grund- och vidareutbildningen vid fakulteten och ansvarar för ST-utbildningen i ortodonti i Malmö. Mikaels huvudsakliga forskningsområde rör klinisk utvärdering av metoder för att minska förekomsten av bieffekter vid tandregleringsbehandling. Föreläsningen kommer att ge en orientering i hur man i den kliniska vardagen kan förebygga en vanligt förekommande oönskad bieffekt, så kallade White Spot Lesions (WSL).

 

Behandling av enkelsidigt korsbett på barn i växelbettet, inom specialist- eller allmäntandvården!

Ola Sollenius. Har sedan 2004 jobbat som specialist i ortodonti på tandregleringen i Halmstad. Doktorerade i Malmö december 2019.

Tvångsfört enkelsidigt korsbett är en vanlig bettavvikelse i växelbettet. Korsbett behandlas vanligtvis med en fastsittande tandställning, quad-helix, eller en avtagbar expansionsplåt.

I Sverige ser det olika ut om behandlingarna utförs med quad-helix eller expansionsplåt. Det skiljer också om behandlingarna utförs av specialisttandläkare eller av allmäntandvårdstandläkare. Forskningens inriktning var om kostnadseffekten skiljer sig mellan behandling utförd i allmän- respektive specialisttandvård samt att utvärdera och jämföra de tre- och tvådimensionella behandlingseffekterna i över- och underkäken efter behandling med quad-helix och expansionsplåt.                         

 

Kronisk smärta ökar och ger allvarliga konsekvenser hos patienter och oss

Per Alstergren , Professor, övertandläkare, prodekan

Föreläsningen kommer att handla om kronisk smärta och dess konsekvenser samt att förekomsten och konsekvenserna ökar med tiden. Inte bara hur många som drabbas utan även hur det fördelar sig mellan åldrar, kön, utbildningsnivå och psykosociala variabler (depression, ångest, stress, katastrofiering, sömnbesvär mm).

 

Volontärarbete i Tanzania

Marie Löfström, Tandsköterska och volontär i Tandläkare utan gränser

Tandläkare Utan Gränser (TLUG) är en oberoende och ideell organisation vars uppdrag är att verka i länder där munhälsan är eftersatt. Projektländernas befolkning erbjuds odontologisk vård, profylaktisk information och instruktioner som syftar till att förbättra både munhälsan och den allmänna hälsan. Genom långsiktighet ska projekten ha en positiv och kontinuerlig påverkan för så många människor som möjligt. På sikt ska organisationen arbeta med hjälp till självhjälp för att undvika en beroendeställning mellan berörda samarbetspartners och landet i fråga.

 

Nya tekniker, digital teknik

Thor Henrikson, Ortodontist på Henriksson Tandreglering och Docent vid Malmö Universitet

Behandling med fast apparatur eller aligners? Fördelar, nackdelar och nya behandlingsmöjligheter med alignerbehandling. Vägen fram med ett digitalt arbetssätt.

 

Protetik på ortodontipatienten och ortodonti på protetikpatienten

Robin Radamson, ST-Tandläkare i protetik vid Region Örebro län

Protetiska behandlingar på barn och ungdomar som genomgår ortodontibehandling och preprotetisk ortodonti.

Robin Radamson verksam som ST-tandläkare i Protetik vid Region Örebro län. Genom åren har jag arbetat som tandläkare både inom allmäntandvården samt specialisttandvården i Stockholm, Östergötland och Uppsala och även som akuttandläkare. Innan ST-tjänsten inledes i Örebro har jag arbetat som klinisk handledare i Protetik vid Karolinska Institutet. Sedan 2014 är jag ledamot i Tandläkarförbundets kursverksamhet.

 

Hur påverkas ungdomar av sin bettavvikelse och hur jämlikt är egentligen urvalet inför den avgiftsfria tandregleringsbehandlingen i Sverige?

Jari Taghavi, specialisttandläkare i ortodonti, med.dr.

Allt fler unga vill ha tandreglering för att korrigera sina felställda tänder och bettavvikelser. Graden och konsekvensen av bettavvikelser kan variera betydligt. Tandreglering kan till exempel utföras för att avbryta en ogynnsam bettutveckling eller för att rätta till bettavvikelser i det permanenta bettet. I Sverige erbjuds avgiftsfri tandreglering till de barn och ungdomar som anses ha ”störst behov” av behandling och därför måste prioriteringar göras. Men hur påverkas egentligen ungdomar av sina bettavvikelser i det dagliga livet och tas det hänsyn till dessa aspekter vid urvalsbedömningar? Vilka regler gäller vid urval av patienter inför avgiftsfri tandreglering och gäller samma regler i hela landet? Det här är några av de frågor som kommer att beröras under denna inspirerande föreläsning.

Jari driver idag en privat specialistklinik i Uppsala och är ordförande för Svenska Ortodontiföreningens östra region, SOF-Ost.

 

Robin Paulsson

Känd TV-profil, bland annat som programledare för det populära programmet "Fråga Lund".